info@metallsandgo.com 607 75 70 78 C/ Gelida, 20 Sarrià de Ter

AVÍS LEGAL

1. Dades identificatives.

En compliment amb el deure informació recollit a l’article 10 de la Llei 34/2002 d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic, a continuació es reflecteixen les dades següents:

L’empresa titular del domini web és (MARC GOU SALGUERO) amb NIF (40368999 C) i amb adreça a aquests efectes a Solidaritat, 34 2-H, 17100, La Bisbal d’Empordà) d’ara endavant METALLS AND GO.

2. Acceptació de lusuari.

Aquest Avís Legal regula l’accés i la utilització de la pàgina web (metallsandgo.com) (d’ara endavant la “Web”) que METALLS AND GO posa a disposició dels usuaris d’Internet. S’entén per usuari la persona que accedeixi, navegui, utilitzi o participi als serveis i activitats del Web. L’accés i la navegació d’un usuari per la Web implica l’acceptació sense reserves del present Avís Legal. METALLS AND GO pot oferir a través de la pàgina web serveis que es podran trobar sotmesos a unes condicions particulars pròpies sobre les quals s’informarà l’Usuari en cada cas concret.

3. Utilització de la web.

3.1. L’usuari es compromet a utilitzar la Web, els continguts i serveis de conformitat amb la Llei, aquest Avís Legal, els bons costums i l’ordre públic. De la mateixa manera l’Usuari s’obliga a no utilitzar la Web o els serveis que es prestin a través d’ell amb fins o efectes il·lícits o contraris al contingut del present Avís Legal, lesius dels interessos o drets de tercers, o que de qualsevol manera pugui danyar, inutilitzar o deteriorar el Web o els seus serveis o impedir un gaudi normal del Web per altres Usuaris.

3.2. L’usuari es compromet expressament a no destruir, alterar, inutilitzar o, de qualsevol altra manera, fer malbé les dades, programes o documents electrònics i altres que es trobin a la Web.

3.3. L’usuari es compromet a no obstaculitzar l’accés a altres usuaris al servei d’accés mitjançant el consum massiu dels recursos informàtics a través dels quals METALLS AND GO presta el servei, així com realitzar accions que facin malbé, interrompin o generin errors en aquests sistemes o serveis.

3.4. L’usuari es compromet a no introduir programes, virus, macros, applets, controls ActiveX o qualsevol altre dispositiu lògic o seqüència de caràcters que causin o siguin susceptibles de causar qualsevol tipus d’alteració als sistemes informàtics de METALLS AND GO o de tercers.

3.5. L’usuari es compromet a no obtenir informacions, missatges, gràfics, dibuixos, arxius de so i/o imatge, fotografies, enregistraments, programari i en general, qualsevol classe de material accessible a través del web o dels serveis que s’hi ofereixen.

3.6. S’entén que l’accés o la utilització de la Web per part de l’usuari implica l’acceptació per aquest de l’Avís Legal que METALLS AND GO tingui publicat en el moment de l’accés, el qual estarà sempre disponible per als usuaris.

3.7. L’usuari es compromet a fer un ús adequat dels continguts i serveis que METALLS AND GO ofereix a la seva seu Web i a no fer-los servir per incórrer en activitats il·lícites o contràries a la bona fe ia l’ordenament legal; difondre continguts o propaganda de caràcter racista, xenòfob, pornogràfic-il·legal, d’apologia del terrorisme o atemptatori contra els drets humans.

4. Accés a la web.

4.1. L’accés a la Web per part dels usuaris té caràcter lliure i gratuït

4.2. Quan sigui necessari que l’usuari es registri o aporti dades personals per poder accedir a algun dels serveis, la recollida i el tractament de les dades personals dels usuaris serà aplicable el que disposa l’apartat 9 d’aquest Avís Legal.

4.3. Queda prohibida la contractació de productes o serveis a través de la Web per part de menors d’edat, havent d’obtenir degudament i amb anterioritat, el consentiment dels seus pares, tutors o representants legals, els quals seran considerats com a responsables dels actes que portin a els menors a càrrec seu.

4.4. Si per a la utilització d’un servei a la Web, l’usuari ha de procedir al registre, aquest serà responsable d’aportar informació veraç i lícita.

4. Modificacions Avís Legal.

METALLS AND GO es reserva expressament el dret a modificar aquest Avís Legal. L’usuari reconeix i accepta que és la seva responsabilitat revisar la Web i aquest Avís Legal.

5. Accés a la web.

5.1. METALLS AND GO es compromet a realitzar els seus millors esforços per evitar qualsevol error en els continguts que poguessin aparèixer a la Web. En qualsevol cas, METALLS AND GO estarà exempta de qualsevol responsabilitat derivada d’eventuals errors en els continguts que poguessin aparèixer a la Web, sempre que no li siguin imputables.

5.2. METALLS AND GO no garanteix que la Web i el servidor estiguin lliures de virus i no es fa responsable dels possibles danys o perjudicis que puguin derivar d’interferències, omissions, interrupcions, virus informàtics, avaries telefòniques o desconnexions en el funcionament operatiu d’aquest sistema electrònic, motivat per causes alienes a METALLS AND GO, de retards o bloquejos en l’ús daquest sistema electrònic causats per deficiències de línies telefòniques o sobrecàrregues en el sistema d’Internet o en altres sistemes electrònics, així com també de danys que puguin ser causats per terceres persones mitjançant intromissions il·legítimes fora del control de METALLS AND GO.

6. Limitació de Garanties i Responsabilitats.

6.1. Tots els drets de Propietat Industrial i Intel·lectual de la Web (www.metallsandgo.com) i dels seus continguts (textos, imatges, sons, àudio, vídeo, dissenys, creativitats, programari) pertanyen, com a autor d’obra col·lectiva o com a cessionària, a METALLS AND GO o, si escau, a terceres persones.

6.2. Queden expressament prohibides la reproducció, la distribució i la comunicació pública, inclosa la seva modalitat de posada a disposició, de la totalitat o part dels continguts d’aquesta pàgina web, amb qualsevol finalitat, en qualsevol suport i per qualsevol mitjà tècnic, sense l’autorització de METALLS AND GO. L’usuari es compromet a respectar els drets de propietat industrial i intel·lectual titularitat de METALLS AND GO i de tercers.

6.3. Als efectes del que preveu l’article 32.1 del Text Refós de la Llei de Propietat Intel·lectual, METALLS AND GO s’oposa expressament a la utilització de qualsevol contingut d’aquest portal web amb la finalitat de fer ressenyes amb finalitats comercials sense comptar amb l’autorització prèvia de METALLS AND GO.

6.4. L’usuari pot visualitzar tots els elements, imprimir-los, copiar-los i emmagatzemar-los al disc dur del seu ordinador o en qualsevol altre suport físic sempre que sigui, única i exclusivament, per al seu ús personal i privat, quedant, per tant, terminantment prohibida la seva utilització amb altres fins, la distribució, així com la modificació, l’alteració o la descompilació.

6.5. METALLS AND GO proporciona l’accés a tot tipus d’informacions, serveis, programes o dades a Internet que poden pertànyer a terceres persones, i en aquest cas METALLS AND GO no es fa responsable d’aquests continguts ni de totes les reclamacions que puguin derivar-se de la qualitat, fiabilitat, exactitud. o correcció dels mateixos.

7. Enllaços de Tercers.

7.1. En cas que a la Web es disposessin enllaços o hipervincles cap a altres llocs d’Internet, METALLS AND GO no exercirà cap tipus de control sobre aquests llocs i continguts. En cap cas METALLS AND GO assumirà cap responsabilitat pels continguts d’algun enllaç pertanyent a un lloc web aliè, ni garantirà la disponibilitat tècnica, qualitat, fiabilitat, exactitud, amplitud, veracitat, validesa i constitucionalitat de qualsevol material o informació continguda al capdavant dels hipervincles o altres llocs dInternet.

7.2. Aquests enllaços només es proporcionen per informar a l’Usuari sobre l’existència d’altres fonts d’informació sobre un tema concret, i la inclusió d’un enllaç no implica l’aprovació de la pàgina web enllaçada per part de METALLS AND GO.

7.3. METALLS AND GO només autoritza mencions als seus continguts a altres seus Web, amb el tractament que aquestes considerin sempre que sigui respectuós, compleixi la legislació vigent i en cap cas reprodueixin, sense la deguda autorització, els continguts de METALLS AND GO.

8. Protecció de dades personals.

8.1. METALLS AND GO adopta les mesures tècniques i organitzatives necessàries per garantir la protecció de les dades de caràcter personal i evitar la seva alteració, pèrdua, tractament i/o accés no autoritzat, tenint en compte l’estat de la tècnica, la naturalesa de les dades emmagatzemades i les riscos a què estan exposats, tot això, d’acord amb allò establert per la legislació espanyola i europea de Protecció de Dades de Caràcter Personal.

8.2. L’usuari podrà proporcionar a METALLS AND GO les dades de caràcter personal a través dels diferents formularis que a aquest efecte apareixen a la Web. Aquests formularis incorporen un text legal en matèria de protecció de dades personals que dóna compliment a les exigències establertes al REGLAMENT (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques a pel que fa al tractament de dades personals ia la lliure circulació d’aquestes dades (Reglament General de Protecció de Dades – RGPD). De la mateixa manera, METALLS AND GO podrà obtenir dades de caràcter personal originades per la seva navegació i/o ús del Web.

8.3. Preguem llegiu atentament els textos legals abans de facilitar les vostres dades de caràcter personal.